Obsah

+49 [3 76 06] 3 02-0Impressum


KOBRA FORMEN GMBH

jednatelé a společníci:
Holger Stichel

Plohnbachstraße 1
D-08485 Lengenfeld
Německo

tel. +49 [3 76 06] 3 02-0
fax +49 [3 76 06] 3 02-22
www.kobragroup.com
info@kobragroup.com

Okresní soud Chemnitz
HRB 3287
DIČ DE 141 337 205


COPYRIGHT:

Veškerý obsah těchto webových stránek (texty, obrázky, grafiky, animace) podléhají autorským právům, jakož i všem dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Výhradní uživatelská a/nebo autorská práva k těmto webovým stránkám, včetně zahrnutých, zpracovaných nebo přepracovaných samostatných děl náleží firmě KOBRA FORMEN GMBH. Proto není dovoleno bez souhlasu firmy KOBRA FORMEN GMBH tyto webové stránky, jejich části nebo samostatná díla, která jsou na těchto webových stránkách zahrnutá, zpracovaná či přepracovaná, komerčně využívat ani je rozmnožovat nebo dále rozšiřovat. Rovněž není dovoleno bez souhlasu firmy KOBRA FORMEN GMBH tyto webové stránky, jejich části jakož i samostatná díla, která jsou na těchto webových stránkách zahrnutá, zpracovaná či přepracovaná, přednášet, uvádět či reprodukovat nebo je nějak jinak zveřejňovat, posílat je nebo je dále reprodukovat na nosičích zvukového či obrazového záznamu, vysílat je v rámci rozhlasového vysílání nebo je jinak zveřejňovat.


ZÁRUKA:

Vycházíme z toho, že informace zprostředkovávané těmito stránkami jsou korektní. Přesto však mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Obsah těchto webových stránek je proto dáván k dispozici s vyloučením jakékoli záruky. KOBRA FORMEN GMBH neodpovídá za jejich správnost nebo úplnost a nepřebírá odpovědnost ve vztahu k obsahu za svobodu práv třetích osob.


UPOZORNĚNÍ O RUČENÍ:

Přes pečlivou kontrolu obsahu neručíme za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stran jsou odpovědní výlučně jejich provozovatelé.


At least one picture is Designed by starline / Freepik.